De school was in een storm van veranderingen. Leerlingenaantallen liepen terug, er was ontevredenheid binnen de school. En er waren grote veranderingen ingezet.

De vraag aan mij:

Begeleid en schrijf in dit speelveld een gedragen schoolplan, dat samen met een groep tot stand zou komen. Startende met een missie en visie.

Mijn werk

In een jaar tijd ontstond er een schoolplan, dat begon en eindigde met gesprekken in de school.
We zorgden (ik was met Nicole Thöne procesbegeleider) voor het begeleiden van een grote groep betrokken medewerkers, maar ook het betrekken van ouders en leerlingen. We maakten stukjes voor de nieuwsbrief om iedereen op de hoogte te houden. En daarnaast: schrijven, schrappen, schrijven, voorleggen, schrijven.

Leuk:

We voerden échte gesprekken. Wat is nou goed onderwijs, wat hoort daarbij? Wat past ons en wat niet? Soms kan je de energie voelen, dat was toen ook. Met een groep leerlingen speelde ik het spel: ‘we own the school’. Wat een prachtige inzichten kwamen er uit de leerlingen.

Samen

Dit traject was echt een gezamenlijk traject. De rector was enorm betrokken, de leden van de werkgroep waren enthousiast, leerlingen dachten mee. Niet alleen was er veel input, maar ook het meelezen was trouw en secuur. Natuurlijk had ik ook gesprekken in de school om het schoolplan te presenteren en te vragen om feedback. Een mooi gezamenlijk proces.

Resultaat:

Een gedragen schoolplan, met heldere basis voor de komende vier jaren. Keuzes. Precies passend bij deze school, het tempo van de school, de mensen, de omgeving. Toen ik een jaar later binnenliep was de energie anders. Het was rustiger, er was minder gedoe. Precies wat je hoopt na het beschrijven van de heldere koers.