Schets

Een klein, modern gymnasium had een schoolplan nodig, het liefst zo snel mogelijk. Maar wel een die past, precies bij deze school.
Top! Een combinatie van schrijven, procesbegeleiding en strategisch beleid met een goede portie vooruitstrevendheid.  Daar ga ik van aan.

Het proces

Kort maar krachtig, zo was het.
Met het managementteam ging ik aan het werk. Tijdens een heidag stelde ik regeneratieve vragen, kregen we een overzicht van de school en wat er nodig was de komende jaren. Wat past er bij deze school, welke woorden en welke stappen?

Na deze heidag hadden we nog een aantal overleggen en bewoog ik me door de school.
In korte tijd stond er (lag er) een schoolplan, dat voldoet aan alle eisen.

Resultaat

Een schoolplan dat echt past bij een modern gymnasium: vlot, mooi, puntsgewijs en ’to the point’.
Een paar maanden later had de school zelf een volledig jaarplan, gekleurcodeerd en een ‘wie doet wat’ er uit gedestilleerd: het had veel duidelijkheid in de organisatie gebracht.

Het schoolplan lees je hier.

Kernpunten:

  • schrijven
  • meebewegen met de schoolorganisatie
  • zelfstandig
  • begeleiden van het proces binnen de school

Mijn doel

Energie in de school! Als alle aandacht naar een schoolplan gaat dat energie slurpt, komen de mooie plannen niet van de grond. Dus ik ben er om die mooie plannen te verwoorden en daar waar mogelijk te verbinden met ‘purpose’. Geen energieslurper, maar juist een -gever.
Zo gaat de aandacht daar waar deze mag zijn: in de school, bij de leerlingen, op weg naar de toekomst.